Postmodernističke i intermedijalne refleksije: Sati kao ogledalo Gospođe Dalovej

Ko se boji Virdžinije Vulf?1 Nije retkost da postmodernistički autori pišu književna dela inspirisani stvaralaštvom nekog prethodnika, pogotovu ako se književni rad preteče svrstava u same vrhove svetske literature. Takav literarni izazov, ali i veliku odgovornost pred modernističkim opusom Virdžinije Vulf, preuzeo je Majkl Kaningem prilikom pisanja postmodernističkog romana Sati (The Hours, 1998), u kojem […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top