Velika lepota: filmski bedeker kroz estetiku nostalgije

Umetnost je oduvek bila moj pasoš. Nesvakidašnja prevozna sredstva, knjige i filmovi, otkrivali su mi nove svetove, kulture, tradicije i civilizacije, dok sam beležila koje destinacije za života treba posetiti. Italija se nalazi na toj listi. Bilo je mnogo obaveza, nekih nepredviđenih životnih okolnosti koje su remetile realizaciju tog putovanja. Baš kada sam sa ushićenjem […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top